Nowości:

Odpowiedzi do sprawdzianów

Sprawdziany rozdzielone w kategoriach w serwisie Sprawdziany.net
Sprawdziany rozdzielone w działach na portalu Sprawdziany.net pozwalają szybko obeznać się w tym, co znajduje się na portalu. Do podkategorii takich wliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Wybrane sprawdziany są zaktualizowane na aktualny rok szkolny, w zgodzie z obowiązującą reformą szkolnictwa. Wystarczy dobrać sprawdzian z dziedziny z jakiej ktoś się uczy. Oglądając następnie odpowiedzi do sprawdzianów można usystematyzować wiedzę i mieć zadowalające wyniki. Spora baza sprawdzianów pomaga uczniom w tym, aby rozszerzali wiedzę i mieli lepsze oceny. I z tego względu uczniowie chętniej niż kiedyś przystosowani są do formy online. Portal jest traktowany jako potrzebny, zarówno przez dzieci, jak i przez opiekunów, którym zależy na tym, by ich dzieci miały świetne oceny. Warto wobec tego doceniać, że pojawia się na nim znacznie więcej sprawdzianów.